ஸ்டேசி ஆப்ராம்ஸ்

ஸ்டேசி ஆப்ராம்ஸ் 2022 தேர்தலில் கவர்னர் பதவிக்கு போட்டியிட தகுதி பெற்றார்

ஜார்ஜியா மாநிலத்தின் முன்னாள் பிரதிநிதியான ஸ்டேசி ஆப்ராம்ஸ் 2022 தேர்தலில் கவர்னர் பதவிக்கு போட்டியிட தகுதி பெற்றுள்ளார்.

2022 ஆம் ஆண்டு ஜார்ஜியா கவர்னர் பதவிக்கு போட்டியிடுவதாக ஸ்டேசி ஆப்ராம்ஸ் அறிவித்தார்.

ஸ்டேசி ஆப்ராம்ஸ் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிரப்பட்ட பிரச்சார வீடியோ மூலம் 2022 இல் ஜார்ஜியா கவர்னராக போட்டியிடுவதாக அறிவித்தார்.