கேரி சேம்பர்ஸ் ஜூனியர், அரசாங்கம் கறுப்பின மக்களை அதிகாரத்தை அடைய விடாமல் தடுக்கிறது

இந்த பிளாக் ஹிஸ்டரி மாதத்தில் பிரத்தியேகமாக, கேரி சேம்பர்ஸ் ஜூனியர், லூசியானா செனட் தேர்தலில் போட்டியிடுவது, கறுப்பின வாக்குகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பலவற்றைப் பற்றி விவாதிக்கிறார்.