க்வினெத் பேல்ட்ரோ உடலுறவில் ‘ஆவேசமடைந்தாரா’? நாங்கள் விசாரிக்கிறோம்

க்வினெத் பேல்ட்ரோவுக்கு “பாலியல் கேஜெட்களுடன் ஆவேசம்” இருக்கிறதா? கூப் நிறுவனர் தனது கணவர் பிராட் ஃபால்ச்சுக் உடனான நெருக்கமான பிரச்சினைகள் காரணமாக அந்த பொருட்களை நோக்கி திரும்பி வாழ்க்கை பயிற்சியாளர்களிடமிருந்து ஆலோசனையைப் பெறலாம் என்று ஒரு செய்தித்தாள் குறிக்கிறது. கோசிப் காப் கூற்றுக்களை ஆராய்ந்து மிகவும் மாறுபட்ட முடிவுக்கு வந்தார்.