24 கிலோ தங்கம்

24kGoldn, 'மோர் தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்' சிங்கிளில் ஒரு பிஸ் மார்க்கி கிளாசிக் மாதிரி

24kgoldn Friend பாடல், Biz Markie இன் உன்னதமான பதிவான 'Just a Friend' இன் மறுசீரமைப்பு ஆகும். அசல் பாடல் வெளியிடப்பட்டது

புதிய 'ஸ்கார்' சிங்கிளுக்கு சொகோடோமோவுடன் 24kGoldn இணைப்புகள்

24kGoldn 'Scar' பாடல் சாதனை. சோகோடோமோ என்பது கலிபோர்னியா கலைஞர் மற்றும் அவரது தென் கொரிய ஒத்துழைப்பாளரின் சமீபத்திய ஒத்துழைப்பு வழங்கல் ஆகும்.