முன்னாள் காங்கிரஸ் பெண்மணி கேரி மீக் 95 வயதில் காலமானார்

புளோரிடாவின் முதல் கறுப்பின பெண் மாநில செனட்டரான மீக், புனரமைப்பு காலத்திலிருந்து காங்கிரசுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் கறுப்பின அரசியல்வாதிகளில் ஒருவர்.