புதியவரான மரியா தி சயின்டிஸ்ட் 'RY RY WORLD' பற்றி பேசுகிறார், மேலும் அவர் உச்சத்திற்கு வருவதில் அடுத்தது என்ன

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் உள்ள தி எக்கோப்ளெக்ஸில் தனது விற்பனையான நிகழ்ச்சியில், டூர் பேருந்தில் தனது முதல் ஆல்பத்தைப் பதிவுசெய்வது, RY RY WORLD உடன் அவர் எவ்வாறு உருவானார் மற்றும் பலவற்றைப் பற்றி விவாதிப்பதற்காக, REVOLT நட்சத்திரத்தைப் பிடித்தது. அரட்டையை இங்கே பார்க்கவும்!