நிகழ்ச்சிகள்

போஸ்ட் மலோன் 'கூப்ட் அப்' மற்றும் 'ஆல்கஹாலுக்கு காதல்/வெறுப்பு கடிதம்' ஆகியவற்றை 'எஸ்என்எல்'க்கு கொண்டு வருகிறார்

போஸ்ட் மலோன் தனது புதிய பாடல்களான 'கூப்ட் அப்' மற்றும் 'லவ்/ஹேட் லெட்டர் டு ஆல்கஹால்' ஆகியவற்றை சமீபத்திய 'எஸ்என்எல்' தோற்றத்தின் போது நிகழ்த்தினார்.

டிடி 2022 பில்போர்டு மியூசிக் விருதுகளை ஒரு உயர்மட்ட செயல்திறனுடன் திறக்கிறார்

சில்க் சோனிக் மற்றும் பலவற்றின் நிகழ்ச்சிகளைக் கண்ட இந்த ஆண்டு பில்போர்டு மியூசிக் விருதுகளின் போது டிடி ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான தொடக்க நிகழ்ச்சியை வழங்கினார்.

டிராவிஸ் ஸ்காட் 2022 பில்போர்டு இசை விருதுகளில் ஆஸ்ட்ரோவொர்ல்டுக்குப் பிறகு முதல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை வழங்குகிறார்

டிராவிஸ் ஸ்காட் மீண்டும் வந்துள்ளார். இன்றிரவு (மே 15) 2022 பில்போர்டு மியூசிக் விருதுகளில் ஹையஸ்ட் இன் தி ரூம் ராப்பர் நிகழ்த்தினார்.

புஷா டி, 'தி டுநைட் ஷோ'வில் 'ட்ரீமின் ஆஃப் தி பாஸ்ட்'

புஷா டி தனது 'ட்ரீமிங் ஆஃப் தி பாஸ்ட்' என்ற தனிப்பாடலை 'தி டுநைட் ஷோ'வில் நிகழ்த்துகிறார், இது 'இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ட்ரை' என்பதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

சில்க் சோனிக் ஆற்றல்மிக்க செயல்திறனுடன் 2022 கிராமிகளைத் திறக்கிறது

கடந்த நவம்பரில் ஆண்டர்சன் .பாக் மற்றும் புருனோ மார்ஸின் முதல் முயற்சியைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு கிராமி விழாவில் சில்க் சோனிக் நிகழ்த்தினார்.

'ஹேங்கொவர்' படத்திற்கான செயல்திறன் வீடியோவை ஷென்சீயா வழங்குகிறார்

ஷென்சீயா 'ஹேங்கொவர்' செயல்திறன் வீடியோ, ஜமைக்கா நட்சத்திரத்தின் முதல் LP 'ALPHA' இலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சமீபத்திய டிராப் ஆகும்.

2022 பில்போர்டு இசை விருதுகளில் சில்க் சோனிக் கான் ஃபங்க் ஷுனை உள்ளடக்கியது

சில்க் சோனிக் இந்த ஆண்டு பில்போர்டு மியூசிக் விருதுகளின் போது கான் ஃபங்க் ஷுனின் 'லவ்ஸ் ட்ரெய்ன்' இன் கிரேசி ரெண்டிஷனை வழங்குகிறது.