சார்லஸ்டன் ஒயிட், 'ஸ்னிச்சிங்' குறித்த தனது நிலைப்பாட்டை பகிர்ந்துகொண்டு, தனது ஆன்லைன் ஆளுமையைப் பற்றித் திறக்கிறார்

REVOLT இன் சமீபத்திய 'பிக் ஃபேக்ட்ஸ்' நேர்காணலில், முன்னாள் டீன் கேங் தலைவரான சார்லஸ்டன் ஒயிட் தனது விமர்சகர்களிடம் உரையாற்றி தனது கடந்த காலத்தைப் பற்றி உண்மையாகப் பேசுகிறார்.