வில் ஸ்மித் மற்றும் மைக்கேல் பி ஜோர்டான் ஆகியோர் ‘ஐ ஆம் லெஜண்ட்’ தொடரில் நடிக்க உள்ளனர்

வில் ஸ்மித் மற்றும் மைக்கேல் பி. ஜோர்டான் ஆகியோர் டெட்லைன் படி, வார்னர் பிரதர்ஸின் 'ஐ ஆம் லெஜண்ட்' புத்துயிர் பெற இணைகின்றனர்.