மரியா விஞ்ஞானி

மரியா தி சயின்டிஸ்ட் ரசிகர்கள் டிசி ஏரியா ஷோவில் அவர் மீதான தங்கள் காதலை வெளிப்படுத்துகிறார்கள்

விஞ்ஞானி மரியாவின் அபிமானம் உண்மையானது. ஒரு தேவதைக் குரல் கொண்ட பாடலாசிரியர் தனது சோதனைச் சுற்றுப்பயணத்தை கிட்டத்தட்ட விற்றுவிட்டார்.

மரியா விஞ்ஞானி மற்றும் இளம் குண்டர் புதிய 'வாக்ட் இன்' வீடியோவில் திருமணம் செய்து கொண்டனர்

Mariah The Scientist Walked In வீடியோ என்பது ஜூலை மாத 'RY RY WORLD' ஆல்பத்தின் சமீபத்திய சலுகையாகும். இதில் யங் தக் இடம்பெற்றுள்ளது.