ஆமாம் தம்பி

டா பிராட் அதிகாரப்பூர்வமாக திருமணம் செய்து கொண்டார்

டா பிராட் மற்றும் ஜெசிகா டுபார்ட் 2/22/22 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக விளக்குமாறு குதித்துள்ளனர், மேலும் தங்கள் நாளை தங்கள் ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள முடிவு செய்துள்ளனர்.

டா பிராட் மற்றும் வருங்கால மனைவி ஜெசிகா டுபார்ட் இருவரும் தங்கள் முதல் குழந்தையை ஒன்றாக எதிர்பார்க்கிறார்கள்

டா பிராட் மற்றும் அவரது வருங்கால மனைவி ஜெசிகா டுபார்ட் ஒரு புதிய குழந்தையுடன் தங்கள் குடும்பத்தை விரிவுபடுத்துகிறார்கள்! இந்த ஜோடிக்கு அடுத்த மாதம் திருமணம் நடைபெற உள்ளது.