தேசி வங்கிகள்

விடுமுறை மகிழ்ச்சிக்கான வால்மார்ட் மற்றும் தேசி வங்கிகளின் கிறிஸ்துமஸ் ஷாப்பிங் வழிகாட்டி

கிறிஸ்மஸ் ஷாப்பிங் என்று வரும்போது, ​​மூன்று மிரட்டல் நகைச்சுவை நடிகர், நடிகர் மற்றும் யூடியூபர் தேசி வங்கிகள் எப்போதும் வால்மார்ட்டையே நம்பியுள்ளன.

வால்மார்ட் மற்றும் தேசி வங்கிகளின் விடுமுறை ஷாப்பிங் கையேடு குழந்தைகளுக்கு விடுமுறை மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவருகிறது

வால்மார்ட் மற்றும் தேசி வங்கிகளுக்குத் தெரியும், மாயாஜாலத்தை நம்பும் கண்களின் தொகுப்பிலிருந்து கிறிஸ்துமஸ் ஆவி ஒளிரும்.