நிக் க்ரீகன் முதன்முதலில் கருப்பு ஜோக்கராக வரலாற்றை உருவாக்கி அழிவை ஏற்படுத்துகிறார்

இந்த பிரத்யேக பிளாக் ஹிஸ்டரி மாத நேர்காணலில் முதல் பிளாக் ஜோக்கராக தனது அற்புதமான பாத்திரத்தைப் பற்றி நிக் க்ரீகன் REVOLT உடன் பேசுகிறார்.